Derfor bør bedriften din blogge

Ved å opprette en blogg kan bedriften din lettere nå ut til kunden, få økt oppmerksomhet og pressedekning – helt gratis.

Digital markedsføring

I dagens digitale verden dukker det stadig opp nye plattformer hvor bedrifter kan markedsføre seg, som f.eks. Facebook, Twitter, Snapchat og Instagram. En av plattformene som har eksistert ganske lenge derimot, er blogg. Ved å blogge om bedriften vil du kunne skape et tettere bånd og en relasjon med kunden som de nyeste plattformene ikke gir, samt gi et tydelig bilde av bedriftens konsept og verdier.

home-office-336373_640

Hvorfor blogge?

Når dere oppretter en bedriftsblogg øker sjansen for å bli lenket til og å få folk til å snakke om bedriften. Når andre lenker til bloggen vil den bli mer synlig på Google, som igjen vil øke trafikken inn til bloggen deres og oppmerksomheten rundt bedriften. Det kan også være med på å senke fluktfrekvensen på nettsidene til bedriften.

Ved å blogge om trender og relevante hendelser som påvirker fagfeltet deres kan dere også oppleve økt pressedekning ved å bli publisert eller lenket til på andre plattformer. Her er det viktig å være raskt ute for å holde seg relevant og interessant.

Ha et mål med bloggen

Det er viktig at bedriftsbloggen har en hensikt, og at dere tilpasser innholdet etter dette. Eksempler på dette er:

 • Økt trafikk til nettsiden
 • Øke salget
 • Flere leads
 • Søkemotoroptimalisering
 • Merkevarebygging
 • Posisjonering i bransjen

Tilpass innholdet i blogginnlegget etter målet bedriften ønsker å nå. Vil dere oppnå økt salg er det for eksempel lønnsomt å blogge om tilbud og kampanjer eller tips til bruk av produktene. For å få økt trafikk inn til nettsidene kan dere promotere innleggene og bloggen på sosiale medier, som for eksempel på Instagram og Twitter.

Bloggtips

Det er viktig at innholdet som blir publisert på bloggen skaper en verdi for kunden for at den skal ha en effekt. Eksempler på slikt innhold kan være arrangementer som holdes av bedriften hvor kundene kan delta, kundehistorier, bedriftsnytt, bransjenytt eller tips til hvordan kunden kan bruke produktene dere selger.

Overskrifter er det aller viktigste inne på bloggen, da leserne vil klikke seg ut av bloggen etter 2,4 sekunder dersom den ikke svarer til forventningene (Idium). Lag derfor overskrifter som skaper interesse og gir informasjon om innholdet i innlegget. Det er også viktig å huske på at overskriften må være kort, og ikke villedene (click bait).

Det er viktig å huske på at vi leser annerledes på skjermer enn vi gjør på papir. Mens vi gjerne leser en bok kronologisk, scanner vi teksten med blikket når vi leser på skjermer. Menneskers oppmerksomhet tiltrekkes av visuelle elementer, så gode bilder er viktige på en blogg. Stikkordslister gjør det også lettere å formidle informasjonen, så her er noen hovedpunkter du og din bedrift burde forholde dere til når dere skal skrive et blogginnlegg:

 • Vær kortfattet. Unngå kompliserte fagord som kan forvirre publikummet ditt. Vit hvem leseren er, og tilpass språket etter dette. Skriv korte avsnitt og vær tydelig.
 • Skriv nøkkelord i uthevet skrift. Dette gjør det enkelt for leseren å få med seg hovedpunktene i teksten uten å måtte lese gjennom alt.
 • Skriv konklusjonen først. Oppmerksomhetsspennet til et menneske er på åtte sekunder. Skriv derfor poenget og konklusjonen først, og utdyp dette lenger ned i teksten. Dette formatet kalles for den omvendte pyramiden.
 • Bruk lenker og knapper. Dette gir en bedre oversikt for leseren, og gjør bloggen mer brukervennlig. Jo tydeligere du klarer å kommunisere budskapet ditt, jo bedre.

Oppbygging av teksten

 • Titler: Tittelen på innlegget skal være kort og enkel å forstå, samtidig som den vekker interesse.
 • Ingress: Ingress er den tykke skriften under tittelen, og skal gi en kort oppsummering av innlegget. Skriv maks to setninger!
 • Brødtekst: Her skal du skrive selve innholdet i teksten. Start med konklusjonen og den viktigste informasjonen, og kom med detaljene lenger ned i innlegget. Jo mer konkret og kortfattet du er, jo bedre. Hold avsnittene korte, og hold deg til én idé per avsnitt.

Huskeliste før du publiserer:

 • Hvilket budskap ønsker du å gi med blogginnlegget? Husk at det skal gi en verdi til kunden.
 • Hvem er leseren? Tilpass språket og innholdet til målgruppen for å nå fram til kunden.
 • Hva vil du oppnå med innlegget?
 • Hvilke behov skal du dekke med innlegget?
 • Kommer poenget tydelig fram?
 • Les over og kvalitetssikre teksten for å unngå skrivefeil

Interessert i å lære mer om markedsføring på nett? Idium arrangerer gratis frokostseminarer om blant annet blogging for bedrifter, grunnkurs i WordPress og Google Analytics. For en fullstendig oversikt over gratisseminarene de arrangerer kan du klikke her.

____________________________________________

Kilder:

https://www.eventbrite.com/e/frokostseminar-introduksjon-til-google-analytics-tickets-20100789001

Idium: https://docs.google.com/presentation/d/1bdCJWhM6IXUJV5kxZD4gDwCafq7JS-Sg4utlp8Nyi1Q/edit#slide=id.p13

 

Business Model Canvas – den beste malen for forretningsmodeller?

Business Model Canvas er en mal som enkelt gir et godt overblikk over forretningsmodellen til bedriften din, ved bruk av visuelle hjelpemidler og gode kategoriinndelinger.

Du trodde kanskje du visste hva en forretningsmodell er, men sannsynligheten er stor for at du har en helt annen oppfattelse enn sidemannen av hva dette begrepet egentlig innebærer. Og en forretningsmodell i dag vil mest sannsynlig se veldig annerledes ut fra en som ble utformet for ti år siden. Jeg skal se nærmere på Business Model Canvas, en mal for forretningsmodeller som blant annet har blitt anbefalt av Innovasjon Norge.

I gårsdagens forelesning forklarte Arne Krokan at en forretningsmodell eksempelvis kan være disse tre tingene:
– En måte å klassifisere bedrifter på, avhengig av måten de forholder seg til sitt økosystem
– En måte å klassifisere måter å tjene penger på
– En måte å klassifisere ulike typer aktiviteter

Ifølge Altinn skal en forretningsmodell beskrive hvordan en bedrift skaper, leverer og fanger verdier. Innovasjon Norge mener det er viktig at forretningsmodellen svarer på følgende spørsmål:
– Hva skal du levere?
– Hvem er kunden?
– Hvem er venner og konkurrenter?
– Hvordan skal du selge?
– Hvordan skal du ta betalt?
– Hvordan skal du levere?

For mens hensikten med forretningsideen din er å beskrive hva bedriften skal gjøre, skal forretningsmodellen beskrive hvordan det skal gjennomføres i praksis (Innovasjon Norge).

Men hva er egentlig Business Model Canvas? BMC er en mal for hvordan man kan sette opp en forretningsmodell, og er utformet av Alexander Osterwalder, grunnleggeren av https://strategyzer.com/. Modellen er delt inn i ni felt/kategorier, noe som gjør utfyllingen oversiktlig og derfor også lettere å bruke. Jeg tror det først og fremst er dette som gjør modellen så populær, for det gjør forretningsmodellen din både oversiktlig, enkel å fylle ut og litt gøy på grunn av den visuelle inndelingen. Vi mennesker elsker jo å gjøre livet enklere for oss selv (se f.eks: enklereliv.noprisjakt.no,og flybilligst.com).

Slik ser malen Business Model Canvas ut (se forslag til utfylling nederst i innlegget):

Disse ulike feltene/kategoriene skal gjøre det enkelt for deg og din bedrift å få en oversikt over deres kundesegmenter, verdiløfte, kanaler, kunderelasjoner, inntektsstrøm, ressurser, kjerneaktiviter, partnere og kostnader (Innovasjon Norge), og er mye lettere å forholde seg til en eldre maler på forretningsmodeller, som f.eks. Michael Porters verdikjede:

For en innføring i hvordan du kan fylle ut de ulike feltene, kan du ta en titt på videoen under:

Dersom du skulle være usikker på hvordan du på best mulig måte kan benytte deg av denne forretningsmodellen, holdes det også et nettkurs med innføring i hvordan du kan bruke modellen. Dette kan du lese mer om her.

Eksempel for utfylling:


 

Kilder:
https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Forberede/Planlegge/Hva-ma-jeg-tenke-igjennom/Hva-er-en-forretningsmodell/
http://www.innovasjonnorge.no/no/grunder/ideutvikling/slik-lager-du-en-forretningsmodell/#.VqID-fl5OVM
https://strategyzer.com/training/courses/business-models-that-work-and-value-propositions-that-sell
https://strategyzer.com/training/courses/business-models-that-work-and-value-propositions-that-sell

Resources


https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Model_Canvas