Min eksamensbesvarelse i digital markedsføring

I februar leverte vi individuell hjemmeeksamen i valgfaget Digital Markedsføring. Vi hadde tre uker på å levere eksamen, og oppgaven bestod av to deler: én del om delingsøkonomien i Norge, og én del om hvordan Facebook Instant Articles vil påvirke den norske mediebransjen.

En av foreleserne i faget, Arne Krokan, la ut oppgaveteksten på sin blogg:

Oppgave 1.

Delingsøkonomien får stadig større oppmerksomhet også i det norske samfunnet. I Bergen er AirBnb største utleier og i New York er det over 20 000 Uber-biler, mot ”bare” 13500 drosjer.

Forklar hvorfor delingsøkonomien vokser så raskt med bakgrunn i begreper som omfattes av ”digital økonomi” og andre forhold du mener påvirker veksten.

Drøft hvilke momenter som taler for og mot delingsøkonomien i Norge.

Oppgave 2

Facebook har startet tjenesten ”instant articles”. Forklar kort hva dette er. Lag en analyse av hvordan denne tjenesten kan påvirke konkurransebildet for norske medier samt utviklingen av norske avisers forretningsmodeller.  I analysen skal du også bruke begreper fra ”den digitale økonomien”.

Min besvarelse

Jeg hadde veldig blandede følelser rundt den ferdige teksten, og følte at begrensningen på 10 sider gjorde det vanskelig å gå ordentlig i dybden på de to temaene. Jeg er helt sikker på at jeg kunne skrevet en 10-siders oppgave om hvert tema, men begrensningen fører også til at man må være selektiv med hvilken informasjon og argumenter som er relevante, og man vil da gjerne sitte igjen med en bedre tekst. Jeg syntes det var utrolig spennende å gjøre research rundt delingsøkonomien og de ulike faktorene som spiller inn i hvordan vi skal klare å implementere denne “nye” økonomien inn i det kjøpsmønsteret og de regelverkene som allerede eksisterer. Det gikk dessverre litt ut over den andre delen av oppgaven, og jeg kunne brukt mer tid på å sette meg inn i konsekvensene av Facebooks nylansering Instant Articles. Allikevel er ikke informasjon og tekster rundt denne teknologien så lett tilgjengelig enda, da produktet ikke lanseres for fullt før i april.

Nederst i dette innlegget vil jeg legge ved den fullstendige eksamensbesvarelsen, men oppsummeringen fra de to oppgavene ser slik ut:

Om delingsøkonomien i Norge:

Det er absolutt gode argumenter både for og mot delingsøkonomi i Norge, men etter å ha stilt dem opp mot hverandre mener jeg at fordelene er flere enn ulempene. De positive eksterne effektene ved å tillate delingstjenester hvor man kan skape en inntekt uten å være avhengig av en fast jobb, vil bidra til bedre og raskere integrering, større konkurranse på markedet og valgfrihet hos forbrukerne. Så da gjenstår det å se om regjeringen klarer å utforme en skatteordning og et kontrollsystem som sikrer gode arbeidsvilkår. For klarer vi ikke å omstille det organisatoriske, vil delingsøkonomien feile i det lange løp.

 

Om hvordan Facebook Instant Articles vil endre norske mediers forretningsmodeller:

Det er mye som tyder på at Facebook Instant Articles er starten på algoritmenes overtakelse i nyhetsrapporteringen, og selv om norske mediehus ikke ønsker å ta del i den nye tjenesten, vil det være lite lønnsomt å ignorere utviklingen. Mediehusene som
benytter seg av denne plattformen vil få mye større oppmerksomhet enn de som lar være, og jeg tror samtlige har mer å vinne enn å tape på å bruke Instant Articles.

Karakter: A.

Her kan du lese den fullstendige eksamensbesvarelsen: Individuell hjemmeeksamen i digital markedsføring.

One Reply to “Min eksamensbesvarelse i digital markedsføring”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *