Min eksamensbesvarelse i digital markedsføring

I februar leverte vi individuell hjemmeeksamen i valgfaget Digital Markedsføring. Vi hadde tre uker på å levere eksamen, og oppgaven bestod av to deler: én del om delingsøkonomien i Norge, og én del om hvordan Facebook Instant Articles vil påvirke den norske mediebransjen.

En av foreleserne i faget, Arne Krokan, la ut oppgaveteksten på sin blogg:

Oppgave 1.

Delingsøkonomien får stadig større oppmerksomhet også i det norske samfunnet. I Bergen er AirBnb største utleier og i New York er det over 20 000 Uber-biler, mot ”bare” 13500 drosjer.

Forklar hvorfor delingsøkonomien vokser så raskt med bakgrunn i begreper som omfattes av ”digital økonomi” og andre forhold du mener påvirker veksten.

Drøft hvilke momenter som taler for og mot delingsøkonomien i Norge.

Oppgave 2

Facebook har startet tjenesten ”instant articles”. Forklar kort hva dette er. Lag en analyse av hvordan denne tjenesten kan påvirke konkurransebildet for norske medier samt utviklingen av norske avisers forretningsmodeller.  I analysen skal du også bruke begreper fra ”den digitale økonomien”.

Min besvarelse

Jeg hadde veldig blandede følelser rundt den ferdige teksten, og følte at begrensningen på 10 sider gjorde det vanskelig å gå ordentlig i dybden på de to temaene. Jeg er helt sikker på at jeg kunne skrevet en 10-siders oppgave om hvert tema, men begrensningen fører også til at man må være selektiv med hvilken informasjon og argumenter som er relevante, og man vil da gjerne sitte igjen med en bedre tekst. Jeg syntes det var utrolig spennende å gjøre research rundt delingsøkonomien og de ulike faktorene som spiller inn i hvordan vi skal klare å implementere denne “nye” økonomien inn i det kjøpsmønsteret og de regelverkene som allerede eksisterer. Det gikk dessverre litt ut over den andre delen av oppgaven, og jeg kunne brukt mer tid på å sette meg inn i konsekvensene av Facebooks nylansering Instant Articles. Allikevel er ikke informasjon og tekster rundt denne teknologien så lett tilgjengelig enda, da produktet ikke lanseres for fullt før i april.

Nederst i dette innlegget vil jeg legge ved den fullstendige eksamensbesvarelsen, men oppsummeringen fra de to oppgavene ser slik ut:

Om delingsøkonomien i Norge:

Det er absolutt gode argumenter både for og mot delingsøkonomi i Norge, men etter å ha stilt dem opp mot hverandre mener jeg at fordelene er flere enn ulempene. De positive eksterne effektene ved å tillate delingstjenester hvor man kan skape en inntekt uten å være avhengig av en fast jobb, vil bidra til bedre og raskere integrering, større konkurranse på markedet og valgfrihet hos forbrukerne. Så da gjenstår det å se om regjeringen klarer å utforme en skatteordning og et kontrollsystem som sikrer gode arbeidsvilkår. For klarer vi ikke å omstille det organisatoriske, vil delingsøkonomien feile i det lange løp.

 

Om hvordan Facebook Instant Articles vil endre norske mediers forretningsmodeller:

Det er mye som tyder på at Facebook Instant Articles er starten på algoritmenes overtakelse i nyhetsrapporteringen, og selv om norske mediehus ikke ønsker å ta del i den nye tjenesten, vil det være lite lønnsomt å ignorere utviklingen. Mediehusene som
benytter seg av denne plattformen vil få mye større oppmerksomhet enn de som lar være, og jeg tror samtlige har mer å vinne enn å tape på å bruke Instant Articles.

Karakter: A.

Her kan du lese den fullstendige eksamensbesvarelsen: Individuell hjemmeeksamen i digital markedsføring.

Derfor bør bedriften din blogge

Ved å opprette en blogg kan bedriften din lettere nå ut til kunden, få økt oppmerksomhet og pressedekning – helt gratis.

Digital markedsføring

I dagens digitale verden dukker det stadig opp nye plattformer hvor bedrifter kan markedsføre seg, som f.eks. Facebook, Twitter, Snapchat og Instagram. En av plattformene som har eksistert ganske lenge derimot, er blogg. Ved å blogge om bedriften vil du kunne skape et tettere bånd og en relasjon med kunden som de nyeste plattformene ikke gir, samt gi et tydelig bilde av bedriftens konsept og verdier.

home-office-336373_640

Hvorfor blogge?

Når dere oppretter en bedriftsblogg øker sjansen for å bli lenket til og å få folk til å snakke om bedriften. Når andre lenker til bloggen vil den bli mer synlig på Google, som igjen vil øke trafikken inn til bloggen deres og oppmerksomheten rundt bedriften. Det kan også være med på å senke fluktfrekvensen på nettsidene til bedriften.

Ved å blogge om trender og relevante hendelser som påvirker fagfeltet deres kan dere også oppleve økt pressedekning ved å bli publisert eller lenket til på andre plattformer. Her er det viktig å være raskt ute for å holde seg relevant og interessant.

Ha et mål med bloggen

Det er viktig at bedriftsbloggen har en hensikt, og at dere tilpasser innholdet etter dette. Eksempler på dette er:

 • Økt trafikk til nettsiden
 • Øke salget
 • Flere leads
 • Søkemotoroptimalisering
 • Merkevarebygging
 • Posisjonering i bransjen

Tilpass innholdet i blogginnlegget etter målet bedriften ønsker å nå. Vil dere oppnå økt salg er det for eksempel lønnsomt å blogge om tilbud og kampanjer eller tips til bruk av produktene. For å få økt trafikk inn til nettsidene kan dere promotere innleggene og bloggen på sosiale medier, som for eksempel på Instagram og Twitter.

Bloggtips

Det er viktig at innholdet som blir publisert på bloggen skaper en verdi for kunden for at den skal ha en effekt. Eksempler på slikt innhold kan være arrangementer som holdes av bedriften hvor kundene kan delta, kundehistorier, bedriftsnytt, bransjenytt eller tips til hvordan kunden kan bruke produktene dere selger.

Overskrifter er det aller viktigste inne på bloggen, da leserne vil klikke seg ut av bloggen etter 2,4 sekunder dersom den ikke svarer til forventningene (Idium). Lag derfor overskrifter som skaper interesse og gir informasjon om innholdet i innlegget. Det er også viktig å huske på at overskriften må være kort, og ikke villedene (click bait).

Det er viktig å huske på at vi leser annerledes på skjermer enn vi gjør på papir. Mens vi gjerne leser en bok kronologisk, scanner vi teksten med blikket når vi leser på skjermer. Menneskers oppmerksomhet tiltrekkes av visuelle elementer, så gode bilder er viktige på en blogg. Stikkordslister gjør det også lettere å formidle informasjonen, så her er noen hovedpunkter du og din bedrift burde forholde dere til når dere skal skrive et blogginnlegg:

 • Vær kortfattet. Unngå kompliserte fagord som kan forvirre publikummet ditt. Vit hvem leseren er, og tilpass språket etter dette. Skriv korte avsnitt og vær tydelig.
 • Skriv nøkkelord i uthevet skrift. Dette gjør det enkelt for leseren å få med seg hovedpunktene i teksten uten å måtte lese gjennom alt.
 • Skriv konklusjonen først. Oppmerksomhetsspennet til et menneske er på åtte sekunder. Skriv derfor poenget og konklusjonen først, og utdyp dette lenger ned i teksten. Dette formatet kalles for den omvendte pyramiden.
 • Bruk lenker og knapper. Dette gir en bedre oversikt for leseren, og gjør bloggen mer brukervennlig. Jo tydeligere du klarer å kommunisere budskapet ditt, jo bedre.

Oppbygging av teksten

 • Titler: Tittelen på innlegget skal være kort og enkel å forstå, samtidig som den vekker interesse.
 • Ingress: Ingress er den tykke skriften under tittelen, og skal gi en kort oppsummering av innlegget. Skriv maks to setninger!
 • Brødtekst: Her skal du skrive selve innholdet i teksten. Start med konklusjonen og den viktigste informasjonen, og kom med detaljene lenger ned i innlegget. Jo mer konkret og kortfattet du er, jo bedre. Hold avsnittene korte, og hold deg til én idé per avsnitt.

Huskeliste før du publiserer:

 • Hvilket budskap ønsker du å gi med blogginnlegget? Husk at det skal gi en verdi til kunden.
 • Hvem er leseren? Tilpass språket og innholdet til målgruppen for å nå fram til kunden.
 • Hva vil du oppnå med innlegget?
 • Hvilke behov skal du dekke med innlegget?
 • Kommer poenget tydelig fram?
 • Les over og kvalitetssikre teksten for å unngå skrivefeil

Interessert i å lære mer om markedsføring på nett? Idium arrangerer gratis frokostseminarer om blant annet blogging for bedrifter, grunnkurs i WordPress og Google Analytics. For en fullstendig oversikt over gratisseminarene de arrangerer kan du klikke her.

____________________________________________

Kilder:

https://www.eventbrite.com/e/frokostseminar-introduksjon-til-google-analytics-tickets-20100789001

Idium: https://docs.google.com/presentation/d/1bdCJWhM6IXUJV5kxZD4gDwCafq7JS-Sg4utlp8Nyi1Q/edit#slide=id.p13