Business Model Canvas – den beste malen for forretningsmodeller?

Business Model Canvas er en mal som enkelt gir et godt overblikk over forretningsmodellen til bedriften din, ved bruk av visuelle hjelpemidler og gode kategoriinndelinger.

Du trodde kanskje du visste hva en forretningsmodell er, men sannsynligheten er stor for at du har en helt annen oppfattelse enn sidemannen av hva dette begrepet egentlig innebærer. Og en forretningsmodell i dag vil mest sannsynlig se veldig annerledes ut fra en som ble utformet for ti år siden. Jeg skal se nærmere på Business Model Canvas, en mal for forretningsmodeller som blant annet har blitt anbefalt av Innovasjon Norge.

I gårsdagens forelesning forklarte Arne Krokan at en forretningsmodell eksempelvis kan være disse tre tingene:
– En måte å klassifisere bedrifter på, avhengig av måten de forholder seg til sitt økosystem
– En måte å klassifisere måter å tjene penger på
– En måte å klassifisere ulike typer aktiviteter

Ifølge Altinn skal en forretningsmodell beskrive hvordan en bedrift skaper, leverer og fanger verdier. Innovasjon Norge mener det er viktig at forretningsmodellen svarer på følgende spørsmål:
– Hva skal du levere?
– Hvem er kunden?
– Hvem er venner og konkurrenter?
– Hvordan skal du selge?
– Hvordan skal du ta betalt?
– Hvordan skal du levere?

For mens hensikten med forretningsideen din er å beskrive hva bedriften skal gjøre, skal forretningsmodellen beskrive hvordan det skal gjennomføres i praksis (Innovasjon Norge).

Men hva er egentlig Business Model Canvas? BMC er en mal for hvordan man kan sette opp en forretningsmodell, og er utformet av Alexander Osterwalder, grunnleggeren av https://strategyzer.com/. Modellen er delt inn i ni felt/kategorier, noe som gjør utfyllingen oversiktlig og derfor også lettere å bruke. Jeg tror det først og fremst er dette som gjør modellen så populær, for det gjør forretningsmodellen din både oversiktlig, enkel å fylle ut og litt gøy på grunn av den visuelle inndelingen. Vi mennesker elsker jo å gjøre livet enklere for oss selv (se f.eks: enklereliv.noprisjakt.no,og flybilligst.com).

Slik ser malen Business Model Canvas ut (se forslag til utfylling nederst i innlegget):

Disse ulike feltene/kategoriene skal gjøre det enkelt for deg og din bedrift å få en oversikt over deres kundesegmenter, verdiløfte, kanaler, kunderelasjoner, inntektsstrøm, ressurser, kjerneaktiviter, partnere og kostnader (Innovasjon Norge), og er mye lettere å forholde seg til en eldre maler på forretningsmodeller, som f.eks. Michael Porters verdikjede:

For en innføring i hvordan du kan fylle ut de ulike feltene, kan du ta en titt på videoen under:

Dersom du skulle være usikker på hvordan du på best mulig måte kan benytte deg av denne forretningsmodellen, holdes det også et nettkurs med innføring i hvordan du kan bruke modellen. Dette kan du lese mer om her.

Eksempel for utfylling:


 

Kilder:
https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Forberede/Planlegge/Hva-ma-jeg-tenke-igjennom/Hva-er-en-forretningsmodell/
http://www.innovasjonnorge.no/no/grunder/ideutvikling/slik-lager-du-en-forretningsmodell/#.VqID-fl5OVM
https://strategyzer.com/training/courses/business-models-that-work-and-value-propositions-that-sell
https://strategyzer.com/training/courses/business-models-that-work-and-value-propositions-that-sell

Resources


https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Model_Canvas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *